Annapurna-2012@MagnusHendis (51)

Bærekraftig reiseliv

I Norrøna Hvitserk anser vi oss selv som en del av naturen. Uten den hadde ikke vi eksistert. Vi elsker det vi gjør og ønsker å kunne gjøre det i lang tid, og det er derfor vi har som mål å bygge en bærekraftig reiselivsnæring. Vi forplikter oss til å minimere alle negative effekter på naturen og lokalsamfunnet vi besøker samt skape en bevissthet rundt bærekraft.

I løpet av de førti årene vi har holdt på med ekspedisjoner og eventyrreiser, har vi gjort det vi kan for at turene våre skal bidra til positiv utvikling på stedene vi besøker. Vi har hele tiden gjort det vi kan for å benytte mindre, lokaldrevne hoteller og lokale samarbeidspartnere. Slik har vi vært med å skape viktige inntekter og arbeidsplasser for lokalbefolkningen.

Eventyrreiser (en av forløperne til Norrøna Hvitserk) ble unnfanget på den Afrikanske høysletta, etter at Ulf Prytz og Odd Eliassen hadde fullført oppbyggingen av Kilimanjaro Nasjonalpark. Resultatet av dette arbeidet har skapt mange arbeidsplasser knyttet til fjellturismen på det 5895 meter høye fjellet.

Stiftelsen Varde

I 2011 begynte vi å samle inn penger til ulike bistandsprosjekter i Kenya, Nepal og Etiopia. Høsten 2013 gikk vi ett steg lengre og opprettet Stiftelsen Varde. Stiftelsen drives i regi av Hvitserk og har på det meste gitt mellom 100.000 og 200.000 kroner i året til ulike bistandsprosjekter. Når du melder deg på tur med Hvitserk kan du velge om du vil donere penger til Stiftelsen Varde.

Våre reiseregler 

Enten det er eventyrreiser eller ekspedisjoner, er det viktig å respektere kulturen og miljøet hvor du ferdes. Glem aldri at du er en gjest på alle destinasjoner du besøker. Disse "reglene" er det verdt å ta med seg:

 • Reis med ydmykhet og et åpent sinn. Forsøk å tilegne deg kunnskap om mennesker og kulturen du besøker.
 • Ikke etterlat deg søppel, men ta det med til steder hvor det kan håndteres skikkelig.
 • Vis respekt for andre menneskers religion, tradisjoner og følelser.
 • Vær tålmodig. Husk at andre kulturer har helt andre tidsbegreper og tankemønste enn oss. Prøv å se tilværelsen gjennom deres øyne.
 • Reis forberedt, så du ikke legger beslag på lokalt, hardt presset infrastruktur eller ressurser.
 • Spør om lov før du fotograferer andre mennesker.
 • Gi ikke løfter du ikke kan holde. Ikke lov å sende bilder dersom du ikke kommer til å gjøre det.
 • Kjøp lokale produkter, det kommer lokalsamfunnet til gode.
 • Unngå å gi penger til folk som tigger. Gi heller til humanitære organisasjoner som vet best hvem som trenger hjelpen. Unngå å gi ting til barn du tilfeldigvis møter på din vei, så blir de ikke oppmuntret til å tigge i stedet for å gå på skolen. Kontakt oss, så kan vi gi råd om organisasjoner, lokale skoler, barnehjem eller andre institusjoner som vil sette pris på hjelp og gaver.
 • Ta med masse humør og glimt i øyet. Å le er universalt!

Engasjert medlem av Travelife

Vi jobber aktivt med bærekraft og ønsker å være transparente om prosessene våre. Vi er stolte av å kunne si at Norrøna Hvitserk Norge er et engasjert medlem av Travelife for turoperatører og reisebyråer. Travelife er et internasjonalt anerkjent, GSTC-Global Sustainable Tourism Council akkreditert opplæring, ledelse og sertifiseringsprogram for bærekraft i turisme.

Travelife er et tre-trinns sertifiseringsprogram for turoperatører og reisebyråer:

 1. Travelife engasjert
 2. Travelife partner
 3. Travelife sertifisert.

Vi er på trinn 2 – Travelife partner. Dette betyr at vi har oppfylt standarder for 100 bærekraftskriterier som kan grupperes i fem nøkkelområder: kontordrift, poduktutvikling, arbeid med leverandører, kunderelasjoner og destinasjoner. Vi jobber med å oppnå trinn 3 – Travelife sertifisert. For å oppnå status som Travelife sertifisert må vi oppfylle standarder i tråd med Global Sustainable Tourism Council (GSTC) Criteria og bli evaluert av en uavhengig revisor. 

Arbeidet vårt er i startfasen og det skjer masse spennende fremover. Parallelt med å jobbe for å nå målet om Travelife-sertifisering, jobber vi med å utvikle vår bærekraftspolicy og roadmap for 2029, forbedre allerede eksisterende reiser og utvikle nye og mer bærekraftige reiser. Vi synes arbeidet med bærekraft er så viktig og spennende, og vil holde dere oppdatert underveis. 

Her kan du lese om vår policy - dette er det vi jobber mot.

Har du spørsmål angående vårt arbeid med bærekraft? Ta gjerne kontakt med oss ​​på hvitserk@norrona.com